Botanická mapa ZOO Ostrava – část II.

Vápencové útvary – svlažovány vodou z místního pramene – na území ZOO Ostrava se nazývají Krasový potok. Voda zde vyvěrá přímo z horniny a stéká dolů po vápencových kaskádách, které mají návštěvníkům zoologické zahrady přiblížit geologickou historii tohoto území. Nalezneme zde také uskupení cesmínů, mikrobiotů a jalovců.

Lesní altán

Viz. Cesta lesa.

Popínává vegetace

Ani voliéry dravých ptáků nesmí být ochuzeny o zeleň, která lahodí lidskému oku a dotváří celkový požitek. Díky nosným ocelovým lanům nataženým v této části zoologické zahrady mohly být vysazeny popínavé rostliny, které ke svému zdárnému růstu potřebují pevnou opěru. Nalezneme zde vistárií, pláménky a v neposlední řadě také akebii, exotickou dřevitou liánu.

Ptačí louka

Místa pro odpočinek není nikdy dost a tak určitě každý návštěvník ostravské ZOO ocení Ptačí louku s jejími zvláštními objekty, stylizovaným do podob ptáků.

Rhododendrony

Jsou významným druhem flóry a jsou rozesety napříč celým parkem.

Skalková partie

Jedná se o výsadbu jehličnatých a listnatých stromů do uměle vytvořeného sklanatého útvaru. Můžete zde naleznout různé druhy jilmů, borovic a akátů. Nejvzácnějším druhem je tu pak japonský pajehličník.

Botanická mapa ZOO Ostrava – část I.
Botanická mapa ZOO Ostrava – část III.
Botanická mapa ZOO Ostrava – cesty

Botanická mapa ZOO Ostrava