Botanická mapa ZOO Ostrava – část III.

Další místo, které přijde vhod všem návštěvníkům ZOO Ostrava, je Sluneční louka. Nalezneme zde úchvatnou vyhlídku na rybník a také dětské hřiště s prolézačkami, které ocení především ti mladší z vás.

Suché zídky

Nachází se v blízkosti výběhů velbloudů a jsou tvořeny kameny, které jsou spojeny bez použití umělých materiálů. Některé části jsou osázeny rostlinami, zvláště pak teplo- a suchomilnými.

Travinové partie

Navazují z levé strany na jelení výběhy. Krása zdejších exponátů z celého světa, mezi které patří hlavně ovsa, docha či kaliny vonné, vyniká na pozadí vytvořeném z tmavých keřovitých porostů, jako je hlohyně šarlatová, citronečník trojlistý nebo dřišťál Thunbergův.

Trvalkový porost

Bergenie a mochnička, to jsou rostliny stinných biotopů, které naleznete poblíž travinových partií, v části ostravské ZOO s názvem Trvalkový porost.

Vápencové partie

U výběhu sibiřských tygrů v zoologické zahradě můžete nalézt zajímavou kompozi vápencových kamenů, prokládaných sutí a jezírky různé velikosti. Celý vjem je pak doplněn vhodně zvolenou flórou mezi níž najdeme několik exemplářů smrku oromika, vachty trojlisté, mezi vodními rostlinami pak mor kanadský, nebo plavín leknínolistý.

Vřesoviště

Vřesovište v ostravské ZOO navazuje přímo na travnaté partie a skýtá pohled na různé typy vřesů a vřesovců. Asi nejznámějším druhem vřesu je vřes obecný, který má zastoupení na všech sušších plání v České republice. Z vřesovců pak narazíte především na kručinku barvířskou a borůvku chocholičnatou.

Vyhlídka u rybníka

viz. Ptačí louka

Botanická mapa ZOO Ostrava – část I.
Botanická mapa ZOO Ostrava – část II.
Botanická mapa ZOO Ostrava – cesty

Botanická mapa ZOO Ostrava