Botanická mapa ZOO Ostrava – cesty

Tuto část zoologické zahrady tvoří několik na sobě nezávislých cest a návštěvník si proto může vybrat, kterou z nich se vydá. Hlavním prvkem Cesty lesa je altán, který je stvořen tak, aby dokonale zapadl do okolního prostředí, jenž je tvořeno stromy jako olše lepkavá, modřín opadavý a kolem rybníka potom naše největší vrba, vrba bílá.

Cesta stínů

Toto tmavé údolí patří k nejimpozantnějším lokalitám, které můžete v ostravské ZOO navštívit. Jistě vás zaujme dřevěný visutý most a nebo početná kolonie buku lesního. Pro ty z vás, jenž rádi potěší své oko pohledem na rostliny, připravila ZOO Ostrava na rostliném patře plejádu nejrozmanitějších druhů jako kyčelnice cibulková, ostřice chlupatá, netýkavka malokvěta a nebo turan kanadský.

Cesta vody

Tato cesta tvoří hlavní osu celého parku, protože se rozkládá od severního až k jižnímu konci celé zoologické zahrady. Putování po ní vám zpříjemní nesčetné vodní útvary a mokřady, které jsou obklopené vodomilnými rostlinami jako trhutka plovoucí či drobnička bezkořená. Společnou schopností všech rostlin, jenž v této části ZOO Ostrava naleznete, je schopnost růst přímo z vody, nebo odolávat půdě trvale přesycené vodou.

Botanická mapa ZOO Ostrava – část I.
Botanická mapa ZOO Ostrava – část II.
Botanická mapa ZOO Ostrava – část III.

ZOO Ostrava botanická mapa - cesty