Pravidla chování v ZOO Ostrava

Aby si návštěvníci ZOO Ostrava mohli naplno vychutnat zážitky, které tento zoopark nabízí, je nutné, aby každý dodržoval pravidla, která jsou součástí návštěvního řádu ostravské zoologické zahrady. Několik z nich si zde uveďme:

1) Do areálu ostravské ZOO je zakázáno vstupovat se psy nebo jinými domácími zvířaty. Každý se rád prochází se svými mazlíčky, ale existuje spousta vhodnějších míst. Zvířata v expozicích jsou rušena přítomností jiných zvířat a také riziko znečištění areálu ZOO Ostrava zvířecími exkrementy je nepřípustné.

2) Je zakázáno vstupovat do zoologické zahrady s nafukovacími balónky. Při prasknutí tyto hračky vydávají hluk, který by mohl zvířata polekat a navodit jim stresovou náladu.

3) Krmit zvířata je nepřípustné. Spousta lidí vidí v krmení zvířat dobrý skutek, ale není tomu tak. Věřte, že zvířata v ZOO Ostrava jsou krmena přesně tak, jak je potřeba, a mnohem vhodnější a vyváženější stravou než je schopen poskytnout kterýkoli návštěvník. Taktéž je zakázáno provokovat či jakkoli rušit zvířata.

4) V areálu ostravské zoologické zahrady jsou viditelně vyznačené cesty, po kterých se můžete pohybovat. Je zakázáno přelézat ploty, a jakkoli jinak opouštět návštěvnické stezky. Zvláštní důraz je kladen na zákaz navštěvování výběhů divokých šelem :-).

5) Je zakázáno využívat k pohybu po zooparku jakýkoli dopravní prostředek včetně kolečkových bruslí, kol, skateboardů a dětských vozítek. Toto opatření zaručí bezpečnou návštěvu jak vám, tak ostatním návštěvníkům ZOO Ostrava.

6) Čistota ZOO je důležitá. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo označené odpoadkové koše, nebo jakkoli jinak znečišťovat zoologickou zahradu.

7) V ostravské ZOO žijí i zvířata, která se volně pohybují po celém areálu. Je zakázáno se jich dotýkat i krmit je.

8) Flóra je součástí zoologické zahrady v Ostravě stejně jakou fauna. Je zakázáno poškozovat květiny a zeleň jakýmkoli způsobem, a taktéž není povoleno sbírat plody, které se zde nacházejí.